Privacyverklaring Viqh aan Huis Januari 2019

Uw privacy is belangrijk voor Viqh aan Huis. Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt en nemen de verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Viqh aan Huis van u verzamelt, waarom wij deze verzamelen, hoe wij daarmee omgaan en hoe we hiermee de communicatie kunnen verbeteren. Belangrijk om te vermelden is dat Viqh aan Huis zich in alle gevallen houdt aan de eisen van de AVG.

Verwerking persoonsgegevens

Viqh aan Huis vindt het uiterst belangrijk dat de informatievoorziening van en met haar klanten prettig verloopt. Het is daarom noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verzamelen. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

Doel verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Informeren via mail over informatie en wijzigingen

Informatievoorziening
De informatie kunt u via de volgende kanalen ontvangen:

Online nieuwsbrief Online mailingen Social media

De nieuwsbrief/mailingen bevatten een afmeldlink en uw mailadres wordt met uw toestemming toegevoegd aan ons mailbestand.

Onderzoek en verbeteringen functionaliteit website
Voor het in kaart brengen van het websitebezoek en om de functionaliteit ervan te bevorderen wordt er door Viqh aan Huis gebruik gemaakt van cookies.

Gebruikt foto’s

Foto’s waarop individuen identificeerbaar zijn, vormen ook persoonsgegevens. In de meestegevallen moet een betrokkene zijn toestemming geven voor het gebruiken van zijn foto. Bij kinderen onder de leeftijd van 16 jaar geldt dat de ouders of wettelijke vertegenwoordigerstoestemming moeten geven voor het plaatsen van foto’s of andere persoonsgegevens,bijvoorbeeld op social media of websites. Viqh aan Huis moet aan kunnen tonen dat de betreffende toestemming heeft gegeven.

Het gebruiken van foto’s of andere persoonsgegevens van andere websites voor een eigenbedrijfspublicatie op internet is in principe niet toegestaan. Ook hiervoor moet de vereniging expliciet toestemming vragen. Er geldt een uitzondering voor huishoudelijk/persoonlijk gebruik, dan is namelijk de AVG niet van toepassing. Voorwaarde is dan echter wel dat de gegevens niet privé worden gepubliceerd en dat deze alleen voor een beperkte kring mensen zichtbaar zijn.

In kaart brengen websitebezoek > cookies

Wat zijn cookies en hoe werken ze?

Cookies bestaan uit een kleine hoeveelheid data die een server naar uw browser stuurt. Deze data worden opgeslagen in uw browser en bij ieder volgend bezoek geraadpleegd om je bezoekgedrag in beeld te brengen. In algemene zin gebruikt Viqh aan Huis de cookies voor web-statistieken, onderzoek en formulieren. Wij vragen uw akkoord voor het gebruik vancookies op onze website. Door op ‘akkoord’ te klikken ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Onderzoek

Voor onderzoeksdoeleinden kan Viqh aan Huis gebruik maken van cookies om inzicht te krijgen in het gebruik van website door de bezoekers (bijvoorbeeld via Google Analytics). Er kan een onderzoek plaatsvinden onder de leden met gebruik van zogeheten cookie surveystatus.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@viqhaanhuis.nl. Viqh aan Huis wilt u er tevens op wijzen dat u altijd de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

Viqh aan Huis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen

Viqh aan Huis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.